1830 พื้นฐาน

LEEJAM SPORTS CO. สรุปรายได้

รายได้ LEEJAM SPORTS CO. สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 1.07 B SAR ซึ่งส่วนใหญ่ 808.16 M SAR มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Male Fitness Centers, ปีก่อนนำ 664.80 M SAR. ซาอุดี อาระเบีย มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี LEEJAM SPORTS CO. 1.04 B SAR, และปีก่อนนั้น 867.75 M SAR.

จากซอร์ส
จากประเทศ