1304 พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ AL YAMAMAH STEEL INDUSTRIES CO พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 1304 คือ 1.071B SAR

บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด
ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้