1213 พื้นฐาน

NASEEJ INTERNATIONAL TRADING CO. สรุปรายได้

ซาอุดี อาระเบีย มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี NASEEJ INTERNATIONAL TRADING CO. 260.52 M SAR, และปีก่อนนั้น 280.18 M SAR.

จากซอร์ส
จากประเทศ