THE SAUDI NATIONAL BANKTHE SAUDI NATIONAL BANKTHE SAUDI NATIONAL BANK

THE SAUDI NATIONAL BANK

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

1180 พื้นฐาน

THE SAUDI NATIONAL BANK งบการเงิน, รวมไปถึงราย, ค่าใช้จ่าย, กำไร และขาดทุน

รายได้รวมของ 1180 สำหรับไตรมาสที่แล้วคือ 15.94 B SAR และเพิ่มขึ้น 1.46% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า รายได้สุทธิของ Q1 24 คือ 5.04 B SAR

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
รายรับทั้งหมด
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้ก่อนหักภาษี
รายได้สุทธิ
สกุลเงิน: SAR
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM