THE SAUDI NATIONAL BANKTHE SAUDI NATIONAL BANKTHE SAUDI NATIONAL BANK

THE SAUDI NATIONAL BANK

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

1180 พื้นฐาน

THE SAUDI NATIONAL BANK ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.90 SAR % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 3.78%