WUXI DK ELECTRONIC

300842 SZSE
300842
WUXI DK ELECTRONIC SZSE
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

300842 พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ WUXI DK ELECTRONIC พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 300842 คือ 6.034B CNY

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้