MAXSCEND MICROELEC

300782 SZSE
300782
MAXSCEND MICROELEC SZSE
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

300782 พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ MAXSCEND MICROELEC พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 300782 คือ 68.89B CNY EPS TTM ของบริษัทคือ 6.30 CNY, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 0.33% และ P/E คือ 33.47 วันที่ของรายได้ MAXSCEND MICROELEC ถัดไปคือ 2 กันยายน ค่าประมาณคือ 1.44 CNY

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้