LEYARD OPTOELECTRO

300296 SZSE
300296
LEYARD OPTOELECTRO SZSE
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

300296 พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ LEYARD OPTOELECTRO พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 300296 คือ 16.56B CNY EPS TTM ของบริษัทคือ 0.24 CNY, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 0.76% และ P/E คือ 28.52 วันที่ของรายได้ LEYARD OPTOELECTRO ถัดไปคือ 23 สิงหาคม ค่าประมาณคือ 0.09 CNY

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้