SHENZHEN LIANTRONI

300269 SZSE
300269
SHENZHEN LIANTRONI SZSE
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

300269 พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ SHENZHEN LIANTRONI พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 300269 คือ 1.93B CNY

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้