TECH SEMICONDUCTOR

300046 SZSE
300046
TECH SEMICONDUCTOR SZSE
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

300046 พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ TECH SEMICONDUCTOR พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 300046 คือ 4.587B CNY

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้