SHANGHAI WELLTECH

002058 SZSE
002058
SHANGHAI WELLTECH SZSE
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

002058 พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ SHANGHAI WELLTECH พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 002058 คือ 1.529B CNY

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้