CHINA RESOURCES MICROELECTRONICS LIMITED

688396 SSE
688396
CHINA RESOURCES MICROELECTRONICS LIMITED SSE
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

688396 พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ CHINA RESOURCES MICROELECTRONICS LIMITED พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 688396 คือ 75.245B CNY EPS TTM ของบริษัทคือ 1.90 CNY, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 0.29% และ P/E คือ 31.36 วันที่ของรายได้ CHINA RESOURCES MICROELECTRONICS LIMITED ถัดไปคือ 3 สิงหาคม ค่าประมาณคือ 0.44 CNY

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้