603958 พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ HARSON TARDING (CHINA) CO.,LTD พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 603958 คือ 1.439B CNY

บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด
ผลประกอบการ
ต่อไป:
‪0‬
รายได้
‪0‬