GONGNIU GROUP CO., LTDGONGNIU GROUP CO., LTDGONGNIU GROUP CO., LTD

GONGNIU GROUP CO., LTD

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

603195 พื้นฐาน

GONGNIU GROUP CO., LTD สรุปรายได้

รายได้ GONGNIU GROUP CO., LTD สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 14.08 B CNY ซึ่งส่วนใหญ่ 7.05 B CNY มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Electrical Connection, ปีก่อนนำ 6.41 B CNY. จีน มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี GONGNIU GROUP CO., LTD 13.79 B CNY, และปีก่อนนั้น 12.06 B CNY.

จากซอร์ส
จากประเทศ