ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน

ส่วนประกอบ S5CONS

หลักทรัพย์คือส่วนของดัชนี

ส่วนประกอบ S&P 500 Consumer Staples สามารถูกพบในตารางด้านล่าง จัดเรียงส่วนประกอบของหลักทรัพย์ S5CONS โดยเมตริกซ์ทางการเงินต่างกันและข้อมูล เช่น การดำเนินการ, เงินปันผล, งบกำไรขาดทุน และงบดุล

           
ADM Archer-Daniels-Midland Company
63.95-0.34%-0.22ซื้อ2.150M35.534B15.654.1239088.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
BF.B Brown Forman Inc
69.28-0.39%-0.27ขาย958.851K32.457B43.371.614700.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
CAG ConAgra Brands, Inc.
33.25-1.63%-0.55ขาย2.909M15.950B13.642.4918600.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
CHD Church & Dwight Company, Inc.
83.450.10%0.08ซื้อ846.179K20.491B26.023.275100.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
CL Colgate-Palmolive Company
76.25-0.46%-0.35ขาย4.076M64.318B24.003.2034200.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
CLX Clorox Company (The)
163.24-0.18%-0.30ขาย828.052K20.055B29.475.659000.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
COST Costco Wholesale Corporation
452.390.38%1.73ซื้อ1.495M199.877B39.9911.30288000.00การค้าปลีก
CPB Campbell Soup Company
41.16-0.80%-0.33แนะนำให้ขาย2.023M12.410B12.603.3114100.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The)
320.820.40%1.28ซื้อ835.013K115.866B40.997.9162000.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
GIS General Mills, Inc.
62.16-0.32%-0.20ซื้อ6.426M37.650B16.553.8035000.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
HRL Hormel Foods Corporation
42.66-0.51%-0.22ขาย3.021M23.145B27.271.5919100.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
HSY The Hershey Company
179.61-1.43%-2.60ซื้อ2.608M37.007B26.497.5116880.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
K Kellogg Company
61.79-0.60%-0.37ขาย1.806M21.063B16.463.8031000.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
KHC The Kraft Heinz Company
36.98-0.75%-0.28ซื้อ4.215M45.241B21.171.7738000.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
KMB Kimberly-Clark Corporation
133.330.02%0.03ขาย1.210M44.900B22.695.9046000.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
KO Coca-Cola Company (The)
54.48-0.24%-0.13ซื้อ17.867M235.354B29.271.8880300.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
KR Kroger Company (The)
38.59-1.35%-0.53ขาย6.923M28.697B26.031.52465000.00การค้าปลีก
LW Lamb Weston Holdings, Inc.
56.24-2.97%-1.72ขาย2.070M8.215B33.011.767800.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
MDLZ Mondelez International, Inc.
60.15-0.79%-0.48ขาย10.519M84.079B20.103.0479000.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
MKC McCormick & Company, Incorporated
79.63-0.78%-0.63ขาย875.694K21.270B28.562.8413000.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
MNST Monster Beverage Corporation
85.58-0.02%-0.02ขาย3.560M45.262B29.742.913666.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
MO Altria Group, Inc.
48.700.06%0.03ซื้อ5.944M89.807B19.892.457100.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
PEP PepsiCo, Inc.
158.81-0.28%-0.45ซื้อ4.313M219.579B27.155.89291000.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
PG Procter & Gamble Company (The)
144.420.26%0.37แนะนำให้ซื้อ6.924M350.697B26.225.69101000.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
PM Philip Morris International Inc
98.37-0.49%-0.48ซื้อ3.971M153.314B17.415.6871000.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
SJM J.M. Smucker Company (The) New
122.080.07%0.08ซื้อ532.520K13.228B17.167.117100.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
STZ Constellation Brands, Inc.
218.95-0.64%-1.42ซื้อ952.256K41.171B74.463.969300.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
SYY Sysco Corporation
82.22-0.01%-0.01ซื้อ1.792M42.119B80.501.0358000.00บริการการกระจายสินค้า
TAP Molson Coors Beverage Company
45.62-1.53%-0.71ขาย1.823M9.936B-2.5617000.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
TSN Tyson Foods, Inc.
79.68-0.03%-0.02ซื้อ1.414M28.511B12.366.48139000.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
WBA Walgreens Boots Alliance, Inc.
48.92-3.64%-1.85ซื้อ11.857M42.346B17.322.94315000.00การค้าปลีก
WMT Walmart Inc.
140.550.49%0.68ซื้อ6.912M391.923B39.423.572300000.00การค้าปลีก
โหลดเพิ่ม