SIG GROUP NSIG GROUP NSIG GROUP N

SIG GROUP N

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

SIGN พื้นฐาน

ฐานะการเงินปัจจุบันของ SIG GROUP N

สินทรัพย์รวมของ SIGN สำหรับ H2 23 คือ 7.00 B CHF, 5.23% น้อยกว่า H1 23 ก่อนหน้า และหนี้สินรวมลดลง 9.79% ใน H2 23 เป็น 4.12 B CHF

‪0.00‬
สินทรัพย์ทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
สกุลเงิน: CHF
สินทรัพย์ทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
หนี้สินทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี