SIG GROUP NSIG GROUP NSIG GROUP N

SIG GROUP N

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

SIGN พื้นฐาน

SIG GROUP N ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งต่อไปคาดว่าจะเป็น 0.48 CHF ซื้อก่อน 26 เมษายน เพื่อรับเงิน % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 2.36%