รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

NESN financial statements

สรุปทางการเงินของ NESTLE N พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ NESN คือ 332.365B CHF EPS TTM ของบริษัทคือ 4.37 CHF, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 2.28% และ P/E คือ 27.83 วันที่ของรายได้ NESTLE N ถัดไปคือ 17 กุมภาพันธ์ ค่าประมาณคือ 2.30 CHF

ผลประกอบการ
ต่อไป:
บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด