MEYER BURGER NMEYER BURGER NMEYER BURGER N

MEYER BURGER N

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

MBTN พื้นฐาน

มองข้อมูลในเชิงลึกถึง MEYER BURGER N กิจกรรมการดำเนินงาน การลงทุน และการจัดหาเงินทุน

MBTN กระแสเงินสดอิสระสำหรับ H2 23 คือ -188.68 M CHF สำหรับ 2023 แล้ว MBTN กระแสเงินสดอิสระคือ -309.52 M CHF และกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเท่ากับ -152.37 M CHF

‪0.00‬
เงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน
เงินสดจากกิจกรรมการลงทุน
เงินสดจากกิจกรรมด้านการเงิน
สกุลเงิน: CHF
TTM
เงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานการเติบโตแบบปีต่อปี
เงินสดจากกิจกรรมการลงทุนการเติบโตแบบปีต่อปี
เงินสดจากกิจกรรมด้านการเงินการเติบโตแบบปีต่อปี