ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

BUCN งบการเงิน

สรุปทางการเงินของ BUCHER N พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ BUCN คือ 3.384B CHF EPS TTM ของบริษัทคือ 25.96 CHF, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 2.87% และ P/E คือ 13.03 วันที่ของรายได้ BUCHER N ถัดไปคือ 28 กรกฎาคม ค่าประมาณคือ 11.33 CHF

บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด
ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้