INMA HOLDING QPSCINMA HOLDING QPSCINMA HOLDING QPSC

INMA HOLDING QPSC

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

IHGS พื้นฐาน

INMA HOLDING QPSC งบการเงิน, รวมไปถึงราย, ค่าใช้จ่าย, กำไร และขาดทุน

รายได้รวมของ IHGS สำหรับไตรมาสที่แล้วคือ 12.76 M QAR และเพิ่มขึ้น 42.58% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า รายได้สุทธิของ Q1 24 คือ 3.64 M QAR

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
รายรับทั้งหมด
กำไรเบื้องต้น
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้ก่อนหักภาษี
รายได้สุทธิ
สกุลเงิน: QAR
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM
รายรับทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
กำไรเบื้องต้นการเติบโตแบบปีต่อปี
รายได้จากการดำเนินงานการเติบโตแบบปีต่อปี
รายได้ก่อนหักภาษีการเติบโตแบบปีต่อปี
รายได้สุทธิการเติบโตแบบปีต่อปี
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (Basic EPS)การเติบโตแบบปีต่อปี
กำไรต่อหุ้นปรับลด (EPS ปรับลด)การเติบโตแบบปีต่อปี
EBITDAการเติบโตแบบปีต่อปี
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีการเติบโตแบบปีต่อปี