INMA HOLDING QPSCINMA HOLDING QPSCINMA HOLDING QPSC

INMA HOLDING QPSC

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

IHGS พื้นฐาน

INMA HOLDING QPSC ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

IHGS มีการจ่ายเงินปันผลทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.05 QAR % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 1.16%