VAR ENERGI ASAVAR ENERGI ASAVAR ENERGI ASA

VAR ENERGI ASA

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

VAR พื้นฐาน

VAR ENERGI ASA สรุปรายได้

รายได้ VAR ENERGI ASA สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 69.77 B NOK ซึ่งส่วนใหญ่ 39.97 B NOK มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Crude Oil, ปีก่อนนำ 44.92 B NOK. นอร์เวย์ มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี VAR ENERGI ASA 72.05 B NOK, และปีก่อนนั้น 3.11 B NOK.

จากซอร์ส
จากประเทศ