PEXIP HOLDING ASAPEXIP HOLDING ASAPEXIP HOLDING ASA

PEXIP HOLDING ASA

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

PEXIP พื้นฐาน

PEXIP HOLDING ASA ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลPEXIP ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งต่อไปคาดว่าจะเป็น 1.10 NOK ซื้อก่อน 15 เมษายน เพื่อรับเงิน % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 0.00%