HUDDLESTOCK FINTECH ASHUDDLESTOCK FINTECH ASHUDDLESTOCK FINTECH AS

HUDDLESTOCK FINTECH AS

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

HUDL พื้นฐาน

HUDDLESTOCK FINTECH AS สรุปรายได้

รายได้ HUDDLESTOCK FINTECH AS สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 87.70 M NOK ซึ่งส่วนใหญ่ 46.71 M NOK มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Software as a Service-solutions, ปีก่อนนำ 23.36 M NOK. สวีเดน มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี HUDDLESTOCK FINTECH AS 22.21 M NOK, และปีก่อนนั้น 11.89 M NOK.

จากซอร์ส
จากประเทศ