BBB

BIEN SPAREBANK ASA

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

BIEN พื้นฐาน

BIEN SPAREBANK ASA งบการเงิน, รวมไปถึงราย, ค่าใช้จ่าย, กำไร และขาดทุน

รายได้รวมของ BIEN สำหรับไตรมาสที่แล้วคือ 79.31 M NOK และเพิ่มขึ้น 4.75% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า รายได้สุทธิของ Q1 24 คือ 12.76 M NOK

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
รายรับทั้งหมด
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้ก่อนหักภาษี
รายได้สุทธิ
สกุลเงิน: NOK
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM