HAGAR HF.HAGAR HF.HAGAR HF.

HAGAR HF.

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

HAGA พื้นฐาน

HAGAR HF. ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลHAGA ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 2.24 ISK % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 3.01%