SSAB AB SER. ASSAB AB SER. ASSAB AB SER. A

SSAB AB SER. A

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

SSABAH พื้นฐาน

SSAB AB SER. A สรุปรายได้

รายได้ SSAB AB SER. A สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 10.69 B EUR ซึ่งส่วนใหญ่ 3.51 B EUR มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ SSAB Europe, ปีก่อนนำ 3.68 B EUR. Other Europe มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี SSAB AB SER. A 3.82 B EUR, และปีก่อนนั้น 3.97 B EUR.

จากซอร์ส
จากประเทศ