SSAB AB SER. ASSAB AB SER. ASSAB AB SER. A

SSAB AB SER. A

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

SSABAH พื้นฐาน

SSAB AB SER. A ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

SSABAH มีการจ่ายเงินปันผลทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.43 EUR % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 8.13%