SSAB AB SER. ASSAB AB SER. ASSAB AB SER. A

SSAB AB SER. A

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

SSABAH พื้นฐาน

SSAB AB SER. A กำไรสุทธิต่อหุ้นและรายได้

กำไรต่อหุ้นของ SSABAH สำหรับไตรมาสที่ผ่านมาคือ 0.22 EUR ในขณะที่ค่าประมาณการคือ 0.19 EUR ซึ่งคิดเป็น 16.35% จากที่คาดหมาย รายได้ของบริษัทในช่วงเวลาเดียวกันมีจำนวน 2.35 B EUR แม้ว่าจะมีตัวเลขประมาณ 2.39 B EUR ก็ตาม ประมาณการกำไรต่อหุ้นสำหรับไตรมาสหน้าคือ 0.23 EUR และรายได้ถูกคาดว่าจะขึ้นไปถึง 2.50 B EUR ดูการเปลี่ยนแปลงประจำปีเมื่อเวลาผ่านไปเพื่อให้เห็นภาพที่ใหญ่ขึ้นของ SSABAH สำหรับกำไรต่อหุ้นและการเปลี่ยนแปลงของรายได้

วันรายงานครั้งหน้า
ระยะเวลาของรายงาน
ประมาณการ EPS
ประมาณการรายได้
อีพีเอส
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ
รายได้
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ