SRV GROUP PLCSRV GROUP PLCSRV GROUP PLC

SRV GROUP PLC

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

SRV1V พื้นฐาน

ฐานะการเงินปัจจุบันของ SRV GROUP PLC

สินทรัพย์รวมของ SRV1V สำหรับ Q1 24 คือ 444.20 M EUR, 6.51% น้อยกว่า Q4 23 ก่อนหน้า และหนี้สินรวมลดลง 8.48% ใน Q1 24 เป็น 338.6 M EUR

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
สินทรัพย์ทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
สกุลเงิน: EUR
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
สินทรัพย์ทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
หนี้สินทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี