SRV GROUP PLCSRV GROUP PLCSRV GROUP PLC

SRV GROUP PLC

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

SRV1V พื้นฐาน

SRV GROUP PLC สรุปรายได้

รายได้ SRV GROUP PLC สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 610.00 M EUR ซึ่งส่วนใหญ่ 508.92 M EUR มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Business Construction. ฟินแลนด์ มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี SRV GROUP PLC 610.03 M EUR.

จากซอร์ส
จากประเทศ