NORRHYDRO GROUP OYJNORRHYDRO GROUP OYJNORRHYDRO GROUP OYJ

NORRHYDRO GROUP OYJ

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

NORRH พื้นฐาน

NORRHYDRO GROUP OYJ สถิติและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนราคาต่อการขาย NORRH คือ 0.57 บริษัทมีอัตราส่วนมูลค่าองค์กรต่อ EBITDA เท่ากับ 6.10 ในช่วง 2023 พวกเขาจ้างงาน 168.00 คน

สถิติ
‪0.00‬
อัตราส่วนราคาต่อรายได้
อัตราส่วนราคาต่อกระแสเงินสดต่อหุ้น
สกุลเงิน: EUR
ปัจจุบัน
สถิติสำคัญ
อัตราส่วนการประเมินค่า
อัตราส่วนการทำกำไร
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนการละลาย