NESTE พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ NESTE CORPORATION พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ NESTE คือ 32.508B EUR EPS TTM ของบริษัทคือ 2.46 EUR, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 2.41% และ P/E คือ 17.11 วันที่ของรายได้ NESTE CORPORATION ถัดไปคือ 28 เมษายน ค่าประมาณคือ 0.68 EUR

บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด
ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้