NESTE พื้นฐาน

NESTE CORPORATION รายได้และรายได้

รายได้ของ NESTE ในไตรมาสที่แล้วคือ 0.72 EUR ขณะที่การประมาณการคือ 0.69 EUR ซึ่งคิดเป็น 4.29% ที่น่าประหลาดใจ รายได้ของบริษัทในช่วงเวลาเดียวกันมีจำนวน 5.30B EUR แม้ว่าจะมีตัวเลขประมาณ 5.63B EUR ก็ตาม รายได้โดยประมาณสำหรับไตรมาสถัดไปคือ 0.71 EUR และคาดว่ารายได้จะสูงถึง 5.91B EUR นอกจากนี้ ดูการเปลี่ยนแปลงประจำปีในช่วงเวลาหนึ่งเพื่อดูภาพที่ใหญ่ขึ้นของรายได้ของ NESTE และไดนามิกของรายได้

อีพีเอส
‪0‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ
รายได้
‪0‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ