KESKO CORPORATION A

At close
ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

ราคาเป้าหมาย

22.330.00 0.00%
นักวิเคราะห์ 6 ที่เสนอการคาดการณ์ราคา 1 ปีสำหรับ KESKOA มีค่าประมาณสูงสุดที่ — และค่าประมาณต่ำสุดที่ —

คะแนนนักวิเคราะห์

อ้างอิงจากนักวิเคราะห์ของ 8 ที่ให้คะแนนหุ้นเป็น KESKOA ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา

อีพีเอส

รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ

รายได้

รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ
ขอเตือน
ข้อมูลนี้ไม่ใช่คำแนะนำสำหรับสิ่งที่คุณควรทำเป็นการส่วนตัว ดังนั้นโปรดอย่าใช้ข้อมูลนี้เป็นคำแนะนำในการลงทุน เช่นเดียวกับการซื้อขายใด ๆ ให้มองให้ดีก่อนเสมอแล้วจึงกระโจนใส่
อ่านเพิ่มเติมใน ข้อตกลงการใช้งาน