KELAS พื้นฐาน

ฐานะการเงินปัจจุบันของ KESLA OYJ A

สินทรัพย์รวมของ KELAS สำหรับ H2 23 คือ 36.16 M EUR, 3.27% น้อยกว่า H1 23 ก่อนหน้า และหนี้สินรวมลดลง 2.10% ใน H2 23 เป็น 23.36 M EUR

‪0.00‬
สินทรัพย์ทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
สกุลเงิน: EUR
สินทรัพย์ทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
หนี้สินทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี