WIRTEK A/SWIRTEK A/SWIRTEK A/S

WIRTEK A/S

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

WIRTEK พื้นฐาน

WIRTEK A/S ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลWIRTEK ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.42 DKK % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 4.51%