TRYG A/STRYG A/STRYG A/S

TRYG A/S

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

TRYG พื้นฐาน

TRYG A/S กำไรสุทธิต่อหุ้นและรายได้

กำไรต่อหุ้นของ TRYG สำหรับไตรมาสที่ผ่านมาคือ 2.68 DKK ในขณะที่ค่าประมาณการคือ 2.40 DKK ซึ่งคิดเป็น 11.51% จากที่คาดหมาย รายได้ของบริษัทในช่วงเวลาเดียวกันมีจำนวน 9.58 B DKK แม้ว่าจะมีตัวเลขประมาณ 9.73 B DKK ก็ตาม ประมาณการกำไรต่อหุ้นสำหรับไตรมาสหน้าคือ 2.30 DKK และรายได้ถูกคาดว่าจะขึ้นไปถึง 9.95 B DKK ดูการเปลี่ยนแปลงประจำปีเมื่อเวลาผ่านไปเพื่อให้เห็นภาพที่ใหญ่ขึ้นของ TRYG สำหรับกำไรต่อหุ้นและการเปลี่ยนแปลงของรายได้

วันรายงานครั้งหน้า
ระยะเวลาของรายงาน
ประมาณการ EPS
ประมาณการรายได้
อีพีเอส
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ
รายได้
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ