TRYG A/STRYG A/STRYG A/S

TRYG A/S

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

TRYG พื้นฐาน

TRYG A/S ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 1.95 DKK % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 4.95%