ORSTED A/SORSTED A/SORSTED A/S

ORSTED A/S

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

ORSTED พื้นฐาน

ฐานะการเงินปัจจุบันของ ORSTED A/S

สินทรัพย์รวมของ ORSTED สำหรับ Q1 24 คือ 290.38 B DKK ซึ่งมากกว่า 3.29% มากกว่า Q4 23 ก่อนหน้า และหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 3.33% ใน Q1 24 เป็น 229.85 B DKK

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
สินทรัพย์ทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
สกุลเงิน: DKK
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
สินทรัพย์ทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
หนี้สินทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี