DJURSLANDS BANK A/SDJURSLANDS BANK A/SDJURSLANDS BANK A/S

DJURSLANDS BANK A/S

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

DJUR พื้นฐาน

DJURSLANDS BANK A/S ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลDJUR ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 30.00 DKK % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 5.77%