DANTAX A/SDANTAX A/SDANTAX A/S

DANTAX A/S

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

DANT พื้นฐาน

ฐานะการเงินปัจจุบันของ DANTAX A/S

รายงานทางการเงินนี้สรุปสินทรัพย์ DANT – สิ่งที่เป็นเจ้าของ หนี้สิน – สิ่งที่เป็นหนี้ผู้อื่น และส่วนของผู้ถือหุ้น – ความแตกต่างระหว่างสองรายการก่อนหน้า

Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Q2 '24
‪0.00‬
สินทรัพย์ทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
สกุลเงิน: DKK
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Q2 '24
สินทรัพย์ทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
หนี้สินทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี