ThemeTrader

นิเกอิ225

เพิ่มขึ้น
ThemeTrader ที่อัปเดต:   
TVC:NI225   ดัชนีนิเคอิ 225
โอกาสการลงทุน

1. คาดการณ์การเติบโตของ GDP ญี่ปุ่นในปี 2021F และปี 2022F เท่ากับ 3.5%YoY และ 2.8% YoY ตามลำดับ โดยปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลัก (Key Driver) คือ “ภาคการส่งออก (Exports)” ซึ่งคาดการณ์การเติบโตโดดเด่น

- ปี 2021F คาดเติบโต 13% YoY
- ปี 2022F คาดเติบโต 5% YoY

2. ภาคการส่งออกของประเทศญี่ปุ่นอยู่ในช่วงฟื้นตัวและมีทิศทางที่เพิ่มสูงขึ้นจาก demand โลกที่ฟื้นตัว ทั้งจากการส่งออกไปยัง สหรัฐฯ, จีน, ยุโรป รวมถึงเอเชีย โดยสินค้าที่ส่งออกเป็นหลักคือ ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์และอุปกรณ์ รวมถึงสินค้ากลุ่มอุตสาหกรรม เช่น อุปกรณ์สำหรับสิ่งก่อสร้างและโรงงาน รวมถึงอุปกรณ์สำหรับการผลิต

3. สำหรับภาคการบริโภคภายในประเทศยังคงได้รับแรงกดดันจากการเเพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และอาจจะยังไม่ได้ฟื้นตัวเร็วๆ นี้ โดยประเทศญี่ปุ่นได้มีการประกาศภาวะฉุกเฉินอีกครั้งจากการแพร่ระบาดที่สูงขึ้น คาดการณ์ว่าภาคการบริโภคจะกลับมาฟื้นตัวดีขึ้นได้ หากญี่ปุ่นเร่งการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มอายุและให้รวดเร็วกว่าปัจจุบัน (ปัจจุบันมีการฉีดวัคซีน 1 โดส แล้วประมาณ 40% และ 2 โดสประมาณ 23% ของจำนวนประชากรทั้งหมด)

4. ค่าเงินเยนอยู่ในระดับ +/- 110 เยน ไม่ได้เป็นปุสรรคสำหรับภาคการส่งออกของประเทศญี่ปุ่น

5. กองทุน ASP-JHC เน้นลงทุนกลุ่มอุตสาหกรรมที่จะได้ประโยชน์จากการส่งออกที่ฟื้นตัว อีกทั้งราคาตลาดในปัจจุบันยังคง laggard ในขณะที่หุ้นขนาดกลางเล็กที่เน้นภาคการบริโภคภายในประเทศปรับตัวขึ้นมามาก แต่ปัจจัยรองรับไม่แข็งแกร่ง

Technical
จบwave 4 เตรียมขึ้น 5

กรณี 1 เบรคแนวต้านกรอบสีฟ้า ไล่ซื้อตามขึ้น 5
กรณี 2 ลงยังไม่จบ แต่ไม่น่าหลุดกรอบ 25,000-26,0000 ถึง target แล้วซื้อ
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่:
วันนี้มีแนวโน้มทะลุแนวต้านสำคัญ ถ้าทะลุ เข้ากรณีที่ 1 จบขาลง
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่:
เบรคขึ้นเข้าเงือนไขกรณีที่ 1 เพื่อทำ wave 5
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ