SMARTPAY HOLDINGS LIMITED NPVSMARTPAY HOLDINGS LIMITED NPVSMARTPAY HOLDINGS LIMITED NPV

SMARTPAY HOLDINGS LIMITED NPV

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

SPY พื้นฐาน

SMARTPAY HOLDINGS LIMITED NPV สรุปรายได้

รายได้ SMARTPAY HOLDINGS LIMITED NPV สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 96.50 M NZD ซึ่งส่วนใหญ่ 79.43 M NZD มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Transactional Income, ปีก่อนนำ 60.98 M NZD. ออสเตรเลีย มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี SMARTPAY HOLDINGS LIMITED NPV 82.42 M NZD, และปีก่อนนั้น 63.20 M NZD.

จากซอร์ส
จากประเทศ