COMVITA LIMITED NPVCOMVITA LIMITED NPVCOMVITA LIMITED NPV

COMVITA LIMITED NPV

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

CVT พื้นฐาน

COMVITA LIMITED NPV ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.01 NZD % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 2.74%