ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

YELP พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ Yelp Inc พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ YELP คือ 2.592B USD วันที่ของรายได้ Yelp Inc ถัดไปคือ 3 พฤศจิกายน ค่าประมาณคือ 0.21 USD

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้