United Microelectronics Corporation (NEW)United Microelectronics Corporation (NEW)United Microelectronics Corporation (NEW)

United Microelectronics Corporation (NEW)

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

UMC พื้นฐาน

United Microelectronics Corporation (NEW) สรุปรายได้

รายได้ United Microelectronics Corporation (NEW) สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 7.10 B USD ซึ่งส่วนใหญ่ 6.79 B USD มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Wafer, ปีก่อนนำ 8.91 B USD. ไต้หวัน มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี United Microelectronics Corporation (NEW) 2.19 B USD, และปีก่อนนั้น 2.93 B USD.

จากซอร์ส
จากประเทศ