ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

MSCI พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ MSCI Inc พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ MSCI คือ 33.955B USD EPS TTM ของบริษัทคือ 9.81 USD, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 1.19% และ P/E คือ 43.55 วันที่ของรายได้ MSCI Inc ถัดไปคือ 25 ตุลาคม ค่าประมาณคือ 2.72 USD

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้