ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

M พื้นฐาน

Macy's Inc ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

M dividends are paid quarterly. The last dividend per share being 0.16 USD. % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 2.91%